Игри

Информация за страница Оптика

Науката оптика представлява дял на физиката, който изследва поведението и свойствата на светлината, както и нейното взаимодействие с материята. Тя обикновено описва видимата, ултравиолетовата и инфрачервената светлина. Едновременно с това, тъй като светлината представлява електромагнитна вълна, вълните и квантовите закономерности се наблюдават и в останалата част от електромагнитния спектър. Оптиката има няколко основни раздела, които са добре познати на работещите в тази сфера специалисти. На първо място това е геометричната оптика – тя се занимава с разглеждането на светлината като праволинейно разпространяващи се лъчи. Именно към този дял принадлежат явления като отражение и пречупване и диаграми на хода на лъчите в огледалата, лещите и останалите оптични инструменти. Квантовата също е част от този дял. Предмет на неговите изследвания са проявяваните квантови ефекти на светлината. В това число влизат топлинно излъчване, ефектите на Комптън и на Раман, фотоелектричният ефект, а така също и различни по характер фотохимични процеси. Този предмет се изучава в училище или в университетите.

   Следваща по вид оптика е вълновата – тя отчита вълновата природа на светлината и освен това изучава явления от рода на дифракция и интерференция. Не линейната пък се занимава с изучаването на взаимодействието на светлинни полета с висок интензитет с веществото, в това число и лазерите. По своята същност оптиката е сложна наука. Тя е постоянно обект на сериозни задълбочени изследвания и проучвания. Като цяло обаче тази сфера е позната на хората най-вече с произвеждането на различни модели очила. Те могат да бъдат компютърни, за четене, за гледане на телевизия и много други. Предвид обстоятелството, че много хора на различни възрасти имат сериозни проблеми със зрението, развитието на оптиката е в много отношения благоприятно. Благодарение на това могат да се намерят най-подходящите очила с правилния размер диоптри, които поне да намалят до минимум зрителните проблеми. Добре известно е, че много от хората носят очила през целия си живот. При други обаче това може да продължи само временно, като всичко зависи от степента на проблемите. Що се отнася специално за очилата за четене, такива носят повечето мъже и жени на средна възраст. Това се отнася и за този вид, предназначен за гледането на телевизия.

    В почти всеки жилищен квартал има оптика, където при нужда да се изработят съответните очила. Ежедневно в тази сфера се правят множество поръчки, които трябва да бъдат изпълнени в точно определените срокове. В повечето случаи нуждаещите се отиват с рецепта, предварително изписана от очен лекар. Впрочем от съществено важно значение са годишните профилактични очни прегледи, благодарение на които е възможно да се установи наличието на евентуален проблем. Така носенето на очила може да се избегне и да не се налага обикалянето по оптики в търсене на предписаните очила. Оптиката е един от най-интересните дялове на физиката. Това донякъде се дължи и на факта, че тя има няколко подраздела. Носенето на лещи пък е също толкова често срещано явление, колкото и това на очилата. Много хора предпочитат лещите, защото са незабележими. Освен това лесно се свалят и махат, за да бъдат почистени. И очилата, и лещите обаче се изработват от специалисти в областта на оптиката.

Етикети:   Слънчеви очила , Компютри , Здраве
eXTReMe Tracker